MIKROPLATBY


SMS MARKETING


SMS môže slúžiť ako efektívny nástroj alebo doplnok pre podporu marketingových aktivít našich súčasných alebo nových partnerov.
V rámci kategórie SMS marketingu ponúkame nasledovné služby:

 • Objednávkové systémy
 • Loyalty kluby a programy
 • Mobilný marketing
 • Rozosielanie SMS
 • Informačné SMS
 • Reklamné SMS

 •  Objednávkové systémy 

V spolupráci s partnerom vieme zabezpečiť i doplnenie možnosti objednania tovaru či služby prostredníctvom SMS. Táto cesta je vhodná hlavne pre rýchle objednávky /registrácie záujmu z printov, TV a rádií bez potreby PC alebo internetu.

 •  Vernostné programy

Poskytovanie služieb,  užitočných informácií a výhod komunikovaných prostredníctvom SMS pre členov klubov a vernostných programov.

 •  Rozosielanie SMS

Možnosť rozosielania hromadných a individuálnych SMS obsahov pre cieľovú databázu užívateľských čísiel ako aktívny nástroj mobilného marketingu.

 • Reklamné SMS

Pomocou reklamnej SMS dokážeme osloviť vybranú cieľovú skupinu s možnosťou okamžitej spätnej väzby.  Kľúčovou výhodou reklamnej SMS je:

 • rýchlosť doručenia správy s presným načasovaním
 • oslovenie vybranej cieľovej skupiny
 • možnosť okamžitej spätnej väzby
 • dostupnosť
© KOVALMEDIA , 2008 - 2024